Kontakt

Aleksandra Siemieniuk
+48 533 009 286
czesc @ stepsmediateam.com

Imię i nazwisko: (*)

E-mail: (*)

Telefon: (*)

Interesuje mnie: (*)

[ Zobacz porównanie pakietów ]

Przykłady stron, które mi się podobają: (*)

Treść wiadomości:Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467 urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.).

[ Poznaj zasady prywatności i przetwarzania danych ]